Q: 
Puntjes voor nog in te type letters. ( in dutch)

Ik ben bezig een programma te maken waarin leerlingen oefenen met woorden
uit een vreemde taal. Een onderdeel is 'visueel dictee'. Hierin wordt het te
typen woord gedurende 1 seconde getoond, waarna de leerling hetzelfde woord
weer moet intypen. Ik wil het in te typen woord dan vervangen door puntjes.
Het aantal puntjes geeft ook het aantal letters aan. Op het moment dat een
leerling een letter typt, moet deze letter getoond worden en het aantal
puntjes moet met 1 verminderen. 

A.Verhofstad; a.verhofstad@chello.nl

A: Example Project het heeft even geduurd maar ik heb een voorbeeld project bijgesloten. je kunt zonder al teveel problemen (denk ik) de betreffende procedures kopieren naar je eigen project. Return