Q: Win API functie for getting the product ID
Ik ben op zoek naar een Win32 API functie die mij het product ID van de
ge´nstalleerde windows geeft (zoiets als 30997-OEM-5588231-59654).

verdi@lycosmail.com

A: Deze staat in de registry. Ik weet geen 'directe' API call om dit gegeven direct op te vragen maar je kunt de standaard API calls betreffende de registry gebruiken (zie anders de file Registry; section VB4). Het staat onder de key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ ProductI Return